Hoppa till innehåll

Brandskydd

Service & Underhållning

 

G.Ls uppdrag består till största del av att testa brandlarm i offentliga miljöer, som butiker, kontor, fastigheter, antingen månadsvis, kvartalsvis eller vid uppstart, eller ombyggnation av ny butik eller fastighet.

De rustar upp en butiken/fastigheten med all den nödvändiga utrustning som skall finnas enligt lagkrav, typ. Brandlarm, brandlarmsknappar, hänvisningsarmaturer, skyltar med typbeteckning, brandsläckare, utrymningsplaner etc.  

Företagets kunder tecknar avtal på service, och i de flesta fall också underhåll av brandlarm, vilket inte bara innefattar att G.L kontrollerar deras utrustning med jämna mellanrum, utan även att de får hjälp i mer akuta situationer. 

 Kunderna kan ringa när som helst, jag har 24-timmars jour. De vet att de alltid kan nå oss, och det är en trygghet för dem. Om de till exempel har ett larm som står och piper, kan det vara väldigt jobbigt.

Våra tjänster

 

° SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

° Bedömning av brandskydd

° Dokumentation

° Installation av brandskyddsprodukter

° Underhåll av brandskyddsprodukter

° Utrymningsplanering

° Utplacering av allmänskyltar

 

° Brandtätningar

° Service & montage av rökgasluckor

° Kontroll av brandlarm

° Kontroll av vattensprinklers

° Installation av utrymningslarm

° Branddörrstängning

° Tillverkning av brandmekanik

° Brandventilation

Brandskydd i Sverige (Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Borås, Jönköping, Växjö, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Linköping.)

Brandskydd för offentliga miljöer
Med personlig känsla och snabb service hjälper
G.L Brandskydd i Sverige sina kunder med underhåll och kontroll av deras brandskydd. 

Kontakta oss

Tel: 0722-25 69 80
E-post: goran@glbrandskydd.se