Hoppa till innehåll
Brandskydd för offentliga miljöer

Med personlig känsla och snabb service hjälper
G.L Brandskydd i Sverige sina kunder med
underhåll och kontroll av deras brandskydd.

G.L Brandskydd

G.L Brandskydd i Sverige hjälper sina kunder att underhålla och kontrollera sitt brandskydd med en personlig känsla och snabb service. På några år har de blivit en stark aktör på marknaden, med kunder över hela landet. som till exempel Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Borås, Jönköping, Växjö, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Linköping.  

Brandskydd är en viktig del av offentliga byggnader där människor bor och företag där personer vistas. Där är det viktigt att allt är i sin ordning, till exempel markering av utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning ska vara lätt att komma åt och använda samt se till att de fungerar.

Vilka är de viktiga försiktighetsåtgärderna, hur ska du överväga att skydda dig och ditt företag mot bränder och vilka inspektioner bör du få utförda regelbundet för att skydda din miljö från bränder så mycket som möjligt?

 

Kvalitet

För oss är det viktigt med bra kvalitet, därför är alla våra produkter kvalitetssäkrade av oss och andra organisationer i branschen.

Service

Service är viktigt för oss oavsett om du är kund eller inte. Kunderna kan ringa när som helst, vi har 24-timmars jour. De vet att de alltid kan nå oss, och det är en trygghet för dem.

Kunskap

Vi har många års erfarenhet i branschen. För oss är det viktigt utbildningar och produkter är uppdaterade till de lagar och regler som gäller.

Produkter

Vi rustar upp en butiken/fastigheten med all den nödvändiga utrustning som skall finnas enligt lagkrav, typ. Brandlarm, brandlarmsknappar, hänvisningsarmaturer, skyltar med typbeteckning, brandsläckare, utrymningsplaner etc.

Service & Underhållning

Testar brandlarm i offentliga miljöer, som butiker, kontor, fastigheter, antingen månadsvis, kvartalsvis eller vid uppstart, eller ombyggnation av ny butik eller fastighet.
Vi har 24-timmars jour.

Brandskydd i Sverige (Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Borås, Jönköping, Växjö, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Linköping.)

Brandskydd för offentliga miljöer
Med personlig känsla och snabb service hjälper
G.L Brandskydd i Sverige sina kunder med underhåll och kontroll av deras brandskydd. 

Kontakta oss

Tel: 0722-25 69 80
E-post: goran@glbrandskydd.se